PAIEŠKA

Čia pateikiamas tik trumpas paieškos būdų aprašas. Norėdami sužinoti, kaip naudoti kiekvieną paieškos kriterijų, spauskite šalia jo esantį žalią klaustuką.
Žodyne jūs galite rasti:
1. Koks gestas arba gestai atitinka arba iš dalies atitinka jums rūpimą žodį. Pasirinkite Paieška pagal žodį, Atitinkamas žodis, įveskite žodį žemiau esančiame laukelyje ir spauskite Ieškoti.
2. Kaip jums rūpimas žodis perteikiamas sakiniuose, iliustruojančiuose gestų vartojimą. Pasirinkite Paieška pagal žodį, Vartojimo pavyzdžiuose, įveskite žodį žemiau esančiame laukelyje ir spauskite Ieškoti.
3. Gestą pagal formą. Pasirinkite Paieška pagal gesto formą, pasirinkite norimus parametrus ir spauskite Ieškoti. Rekomenduojame iš pradžių pasirinkti aiškiausius formos parametrus - plaštakos formą ir vietą - kuriuos galite pasirinkti iš iliustracijų, paspaudę Pasirinkti. Tačiau jeigu pateikiama per daug rezultatų, tarp kurių sunku rasti norimą gestą, patikslinkite paiešką, nurodydami plaštakos padėtį, galbūt lūpų judesį, o jei gestas rodomas dviem rankomis, galite nurodyti ir antros rankos parametrus.
4. Gestą pagal temą. Pasirinkite Paieška pagal temą, pasirinkite norimas temas ir spauskite Ieškoti. Norėdami vykdyti naują paiešką pagal temą, spauskite Išvalyti, iš naujo pasirinkite temas ir spauskite Ieškoti.

REZULTATAI
Atlikus paiešką pagal vieną ar kelis kriterijus, pateikiami visi šiuos kriterijus atitinkantys gestai. Paspaudę norimą gestą būsite nukreipti į gesto aprašo langą.

GESTO APRAŠAS
Gesto aprašo pateikiama ši informacija apie gestą:
- Didžiosiomis raidėmis rašomas gesto pavadinimas, arba glosa – tai sąlyginis šio gesto pavadinimas. Juo stengiamasi kuo tiksliau perteikti gesto reikšmę, bet tai nėra gesto reikšmės nurodymas. Kai kurie gestų pavadinimai pabaigoje gali turėti skaitmenis (1, 2, 3, ...) ir/arba raides (a, b, c, ...), pavyzdžiui, KURČIAS 1a, KURČIAS 1b, KURČIAS 2. Skaitmenys žymi skirtingos formos gestus, turinčius tą pačią arba panašią reikšmę ir pavadintus tuo pačiu žodžiu (pavyzdžiui, KURČIAS 1 ir KURČIAS 2 yra skirtingi gestai, turintys tą pačią reikšmę „kurčias“), o raidės – vieno gesto skirtingus formos variantus (pavyzdžiui, gestai KURČIAS 1a ir KURČIAS 1b skiriasi tik tuo, kad pirmasis gestas rodomas su plaštaka 1, o antrasis – su plaštaka N).
- Žemiau nurodoma, su kokia plaštakos forma rodomas gestas; jeigu plaštakos forma kinta, tai kitimas žymimas rodykle →, o jeigu gestas rodomas dviem rankom ir yra nesimetriškas, tai antros rankos plaštakos forma rašoma po pasviro brūkšnio /; pavyzdžiui, gesto gauti plaštakos forma yra 5+ → A / Bn – tai reiškia, kad pagrindinės rankos plaštakos forma gesto pradžioje yra 5+, pabaigoje – A, o šalutinė ranka yra Bn.
- Toliau nurodoma, su kokiu lūpų judesiu rodomas gestas. Pasviruoju brūkšniu / skiriami du arba keli galimi lūpų judesio variantai.
- Paskui nurodomos gesto reikšmės ir pateikiami atitinkami žodžiai su vartojimo pavyzdžiais. Kiekvienas gestas gali turėti vieną arba daugiau reikšmių, o kiekvienai reikšmei gali tikti vienas arba keli atitinkami žodžiai. Kiekvienam atitinkamam žodžiui pateikiamas vartojimo pavyzdys – sakinys gestų kalba, kuriame gestas turi būtent tą reikšmę, ir jo vertimas į lietuvių kalbą. Sakinį gestų kalba galima pamatyti paspaudus Video šalia sakinio.
- Žemiau nurodoma gramatinė informacija: jeigu gestas yra kaitomas kryptimi, kiekinis arba polisintetinis, tai nurodoma (paspaudus šalia esantį klaustuką bus pateiktas paaiškinimas, ką tai reiškia), o jei ne – nieko nenurodoma.
- Dar žemiau, po mėlyna linija, nurodoma, jeigu gestas turi sinonimų, homonimų arba antonimų; paspaudus atitinkamą langelį galima juos pamatyti.